O OptyClubie

“Zdrowie to nie tylko ładna sylwetka i dobre samopoczucie,

to także sposób myślenia i działania

który umożliwia wydłużanie życia następnym pokoleniom

– Piotr Kraus

 

Witam Cię w OptyClubie, miejscu w którym możesz zmieniać świat na PLUS.

OptyClub powstał z myślą o realizacji “Projektu Optymalizm”. Jest klubem osób, które poszukują lub oczekują od innych prawd, prowadzących do zachowania godnego życia człowieka na Ziemi, jego zapętleniu od narodzin aż do późnej starości. Klubowicze dzielą się ze sobą informacjami, które mogą być przydatne drugiemu człowiekowi w ramach idei wydłużania życia naszego gatunku (Homo Sapien) na Ziemi a także odkrywania wiedzy o życiu po śmierci biologicznej. Wiadomości klasyfikowane są według Skali MOM, opisanej w książce “Optymalizm – lekarstwo na problemy XXI wieku”. Jest ona pomocna w OptyClubie, ponieważ pomaga zrozumieć, że jesteś postacią biologiczno-duchową, obdarzoną wolną wolą. Możesz zatem sam czy sama wybierać co jest dla Ciebie dobre a co złe. Skala MOM, obrazuje poziomy rozwoju biologiczno-duchowego człowieka, dobre jak i złe cechy jego natury. Ma też zachęć Cię do osiągania coraz to wyższych poziomów świadomości, które im wyżej skali się znajdują tym szybciej przybliżać Cię mają do zrozumienia sensu Twojego życia z punktu widzenia, czy istnienia Boga Ojca. Z pewnością OptyClub zainteresuje osoby myślące, dostrzegające na co dzień wady w systemach życia społecznego, które podobnie jak ja, wpadając ze skrajności w skrajność, zechcą tworzyć pomiędzy nimi takie środki (optymalizm), dzięki którym zrozumienie chrystusowego  “królestwa bożego” staje się możliwe.

OptyClub jest klubem dyskusyjny i ma charakter informacyjno-usługowo-handlowy. Powstająca dzięki niemu świadomość życia tu i teraz, zmierza ku realizacji “Projektu Optymalizm” – zmian, jakie dla dobra przyszłych pokoleń, powinniśmy wszyscy wykonać. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potrzeb społeczeństwa, OptyClub News zaprojektowałem tak, aby jako portal informacyjny filtrował wiadomości dotyczące ogólnie – znaczenia i sensu życia gatunku człowieka na Ziemi. W odróżnieniu od innych portali informacyjnych, Vlogów oraz Blogów, selekcja Newsów dokonuje się za pomocą Skali MOM – opisanej w w mojej książce  OPTYMALIZM – lekarstwo na problemy XXI wieku”.

Poprzez klasyfikowanie wiadomości (newsów) na poszczególne poziomy Skali MOM, OptyClub News pozwala Ci dostrzec  różnorodności w myśleniu i działaniu ludzi w całym rodzaju ludzkim. Widząc dobre i złe strony natury człowieka, chcemy abyś przyjął do wiadomości, że taka jest rzeczywistość w której ty sam czy sama się znalazłaś. Poprzez ocenianie co jest dobre a co złe dla całego rodzaju ludzkiego, pobudzamy w ten sposób twoją umiejętność odróżniania dobra od zła, abyś mając dobro w sobie, pomógł mi i nam optymalistom łączyć się ze sobą, całą swoją wiedzą, umysłem i sercem, na potrzeby zmieniania tego świata na PLUS. Z założenia, to co dobre dla nas ludzi prowadzi w górę Skali MOM, i kończy się na poziomie bezpośredniej relacji odkrycia i poznania Boga Ojca w tym życiu (Biegun maksymalizmu), to co złe, prowadzi w dół, i kończy się wcześniejszą śmiercią widoczną obecnie na poziomie -20 (Biegun minimalizmu). W OptyClubie możesz zatem decydować, poprzez klikanie w “+” i “-“, które zachowania wydłużają życie człowiekowi i prowadzą do odkrycia zasad życia wiecznego, a które skracają je i prowadzą do wcześniejszej śmierci (poniżej 100 lat). Wcześniej czy później, ale z całej tej oceny różnorodności myślenia człowieka, ukaże się i określi dla Ciebie oraz optymalistów wspólny “środek”  (OPTYMALIZM), czyli poziom życia społecznego, który dla dobra zachowania kontynuacji życia przyszłych pokoleń, powinniśmy jednoznacznie ustalić. Ten poziom zakładamy, że odpowiadać będzie życiu w tzw. “królestwie bożym na Ziemi”, w którym jak pisze prorok Izajasz (Iz 65; 20) “najmłodszy umrze jako stuletni“. Dzięki niemu łatwiej też i szybciej będzie można dostrzec i zrozumieć przyczyny występowania zła wśród ludzi, odstępstwa od normy, które teraz dzięki waszym rozwiązaniom i pomysłowości, talentom i funkcjom społecznym, będzie można ulepszać czy korygować dla lepszej przyszłości pokoleń następnych. To oznacza, że także dzięki Twojej pracy i zaangażowaniu się w realizację “Projektu Optymalizm” życie przyszłych pokoleń, od narodzin aż do późnej starości, bez niepotrzebnych chorób, konfliktów między ludzkich czy wojen, stanie się możliwe.

Założenia 

Jeżeli chcesz w OptyClubie zmieniać świat na PLUS, na początku odkryj założenia SKALI MOM. Znając ją a także filozofię opisaną w mojej książce, mam nadzieję, że uda mi się Ciebie zachęcić do zrozumienia przyczyny powstania rodzaju ludzkiego, jego sensu istnienia na Ziemi, na potrzeby osiągania coraz to wyższych poziomów Twojej świadomości. To właśnie one, według odwiecznego prawa ewolucji, poprowadzą Cię do odkrycia całej prawdy o sobie i otaczającym Cię świecie oraz Twoim Stwórcy. ( tutaj najlepiej widocznym na samej górze skali MOM).

Jeżeli chcesz doświadczać dobra i spokoju pamiętaj, aby utrzymywać emocje na  poziomie Strefy ZERO (optymalizmu) i stopniowo dążyć do odkrywania własnej duchowości, tutaj widocznej w  Strefie PLUS. Zgodnie z założeniem to właśnie od poziomu zero przedstawiane Newsy ukazują prawdziwą i oczekiwaną przez ludzi dobrej woli, dobrą stronę natury rodzaju ludzkiego. Poziom Zero i PLUS, jest bowiem z założenia “poziomem istnienia, chrystusowej wersji istnienia “królestwa bożego na Ziemi”, czyli gwarantem zachowania takiego życia społecznego, na którym nie dochodziłoby już do sporów, konfliktów i wojen zagrażających naturalnej ewolucji rodzaju ludzkiego, czy wcześniejszej śmierci ludzi (poniżej 100 lat życia). Od poziomu zero (optymalizmu) staramy się więc pokazywać zachowanie człowieka w taki sposób, aby nasz widz doceniał przykład pielęgnowania wokół siebie wartości zdrowia, mądrości i miłości i zechciał pracować tak, aby dzięki niemu każdy mógł umierać godnie na starość a nie przed danym mu czasem.

Jeżeli doświadczasz jeszcze negatywnych emocji (lęku, wstydu, strachu, choroby, nienawiści itd), pamiętaj, że ich miejsce znajduje się w Strefie MINUS. Tam odnajdziesz ich liczne poziomy, które im bardziej w dół skali MOM prowadzą, tym intensywniej ściągają na Ciebie szybszą śmierć. Choroby, wojny, upadki cywilizacji mają swoje przyczyny. Poziomy strefy minus pomogą Ci je uwidocznić, aby maksymalnie zminimalizować ich negatywne skutki działania w społeczeństwie. Należy pamiętać, że Newsy Strefy Minus zawierają w sobie negatywną energię, które za każdym razem będą kradły twoją energię witalną i tym samym staną się przyczyną twojej utraty zdrowia .  Dlatego zaleca się, aby jak najszybciej zrozumieć przyczynę widocznych problemów strefy minus i jak najrzadziej do niej zaglądać, delektując się rozwiązaniami i życiem strefy zero i plus. Na poziomach -11, czyli już w strefie zagrożeń natrafisz na intensywną pracę optymalistów – osób, które odkrywać będą przed Tobą przyczyny problemów społecznych, i wszelkimi sposobami pomagać Ci będą wrócić do normy, czyli na poziom ZEROJeżeli należysz do tych osób, jesteś np. pracownikiem służb medycznych, bądź duchownym lub inną osobą niosącą pomoc drugiemu człowiekowi, zgłoś się do naszego klubu. OptyClub News umożliwia publikację przykładów ludzi zasłużonych dla rodzaju ludzkiego.

Jeżeli to zlekceważysz, na poziomie -12 będziesz mógł się zapoznać z filmami, które trzeba zobaczyć. Pozwolą Ci zrozumieć współczesne pułapki systemowe oraz zagrożenia jakie czyhają na Ciebie w dzisiejszym, niedoskonałym jeszcze świecie ludzi. Jeżeli nadal zaczniesz spadać w dół na poziomie -19 dostrzeżesz sytuacje, ostatni dzwonek, który uratuje Cię przed śmiercią. Jeżeli wtedy, na tym poziomie nie wrócisz do Boga Ojca lub do wartości poziomu optymalizmu, zginiesz przed czasem, tak jak to jest zobrazowane na poziomie -20. 

Reasumując, OptyClub News posiada liczne karuzele informacyjne, którym przyporządkowałem określoną strefę, poziom oraz numer skali MOM. Uwidaczniają one różnorodności w myśleniu i działaniu całego rodzaju ludzkim, ich odstępstwa od normy, “królestwa bożego na Ziemi”.  I podobnie jak skala stopni Celsjusza, oddziela poziomem zero temperaturę dodatnią od ujemnej, tak tutaj skala MOM oddziela poziomem “zero”, normalne, szczęśliwe i godne życie rodzaju ludzkiego (królestwo Boże na Ziemi) (strefa +), od “opuszczenia przez Niego Raju na Ziemi”, czyli przyczyny niepotrzebnych działaniach i zachowań prowadzących do wcześniejszej śmierci człowieka (strefa -).

Oprócz internetowego informatora, OptyClub jest już też miejscem spotkań (zdrowie, finanse, emocje) organizowanych przeze mnie w ramach realizacji “Projektu  OPTYMALIZM – lekarstwa na problemy XXI wieku“.  Na razie spotkania od września do czerwca odbywają się w Bielsku-Białej i Jaśle, lecz jeżeli stwierdzisz, że istnieje zainteresowanie otwarcia OptyClubu w twoim mieście, skontaktuj się ze mną. Jako autor książki o “optymalizmie“, wizjoner, dokumentalista a także optymalista zapraszam wszystkich Ludzi Dobrej Woli, Ludzi Zdrowo Myślących do uczestniczenia w tym projekcie.  Razem zmieniamy Świat na PLUS.

pozdrawiam, Piotr Kraus

„Nikt z Nas nie wie wszystkiego, ale razem wiemy więcej” –

Zobacz także materiały o Optymalizmie

 
Optymalizm - 2013, od tego wykonania zwiastuna rozpoczął się proces tworzenia "lekarstwa na problemy XXI wieku". Piotr Kraus -  O Optymalizmie u Janusza Zagórskiego 2017
 

 

 

Udostępnij